Cụm gối đỡ Dodge của Quạt giải nhiệt đường kính 3m cho máy nén khí từ giàn Đại Hùng POC qua giàn Thiên Ưng cua VSP bị hư hỏng gây gián đoạn máy nén khí

Hậu quả: đốt cháy toàn bộ khí đi lên từ giàn khoan dầu

Thiệt hại: ước lượng 100,000$/ngày

Mục tiêu cần đặt ra: trong lúc chờ đợi cụm gối Dodge (hệ Inch) được đặt từ Mỹ về, cần phải tìm ra biện pháp kỹ thuật giúp hoạt động máy nén khí càng sớm càng tốt để giảm thiểu chi phí dừng máy. Dự kiến sau 3 ngày đã thiệt hại khoảng 6 tỷ vnđ

Với kinh nghiệm trong việc khắc phục sự cố và kiến thức am hiểu về cụm gối Bạc đạn, chúng tôi đưa giải pháp tư vấn chuyển đổi cụm gối Dodge hệ inch sang sử dụng cụm gối SKF gắn rời giúp khởi động lại máy nén trên giàn Thiên Ưng

Với việc tính toán các thông số để đáp ứng sự tương đương về thông số kỹ thuật của cụm gối SKF đồng thời cử kỹ sư nhanh chóng ra biển để khắc phục sự cố dừng máy

Công việc sửa chữa lắp đặt diễn ra trong vòng 3 ngày thì máy nén được hoạt động trở lại giúp tiếp tục việc khai thác Khí của giàn Đại Hùng POC trên thềm lục địa Việt Nam