Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Van Lưu Chuyển 2 Và 3 Ngả

PARKER: Các chuyên gia kỹ thuật và nhiều mảng công nghệ cốt lõi của Công ty Parker đang giữ vị thế độc tôn nhằm giải quyết những thử thách khó khăn nhất của công nghệ trên toàn thế giới. Bằng cách kết hợp với khách hàng, Parker cải tiến quá trình sản xuất và tạo ra lợi nhuận và tìm ra các giải pháp mới để đáp ứng những thử thách cam go nhất.

Danh mục:

Mô tả

Mô tả

2 & 3 WAY VALVES FOR TRANSPORTATION

● 2 way- theo cách trực tiếp và thực hiện thí điểm
● 3 way- trực tiếp điều hành

Parker-Van-Dien-Tu-7

Parker-Van-Dien-Tu-5

Parker-Van-Dien-Tu-6

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Van Lưu Chuyển 2 Và 3 Ngả”

Product Enquiry

Go to Top