Dung dịch vệ sinh tủ điện động lực, vệ sinh thiết bị điện động lực như động cơ, máy phát…