Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Sorbent- Giấy Thấm Dầu, Hóa Chất

3M Sorbent- For Maintenance, Petroleum, and Chemicals

Phạm vi công việc của 3M có thể chia ra thành 12 mảng chuyên biệt. Những mảng này bao gồm ngành ô tô, ngành thương mại, ngành giao tiếp, tiêu dùng, thiết kế và kết cấu, điện tử, năng lượng, sức khỏe, sản xuất, khai khoáng, dầu khí, ngành bảo hộ lao động và vận tải.

Mô tả

Mô tả

Đối với bảo trì, dầu khí, hóa chất

Ứng dụng: dùng trong Bảo trì máy móc cơ khí, thấm dầu loang bệ máy, dầu tràn mặt nước, chặn hóa chất chảy loang ra môi trường

Các loại khác nhau của Chất hấp thụ

3M ™ dầu Dầu khí hấp thụ – để hấp thụ dầu không nước. Là kỵ nước (đẩy nước) họ là lý tưởng cho việc hấp thụ dầu từ khu vực nơi nước cũng có thể có mặt.
3M ™ Hóa Chất hấp thụ – một giải pháp lý tưởng cho việc kiểm soát sự cố tràn nguy hiểm. Họ cung cấp khả năng hấp thụ rất cao và rất thích hợp để hấp thụ một phạm vi rất rộng của chất lỏng – ngay cả axit mạnh và kiềm.

3M ™ Chất hấp thụ Mục đích chung – lý tưởng cho hấp thụ dầu và các chất lỏng công nghiệp khác sạch, an toàn và hiệu quả.
3M ™ Floorsweep Vật liệu hút ẩm – được làm từ phân hủy cellulose liệu dựa. Đó là lý tưởng cho sự cố tràn chất lỏng trong nhà và ngoài trời và trên tầng, đường giao thông và các bề mặt cứng khác.

Sorbent-1 Sorbent-7

CÁC ỨNG DỤNG CHÍNH

Sorbent-4 Sorbent5 Sorbent-6 Sorbent-7

Sorbent-8

Sorbent-10 Sorbent-12

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Sorbent- Giấy Thấm Dầu, Hóa Chất”

Product Enquiry

Go to Top