Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Phin Lọc 6001- Lọc Hơi Hữu Cơ

3M™ Organic Vapor Cartridge 6001, Respiratory Protection 60/Case

Phạm vi công việc của 3M có thể chia ra thành 12 mảng chuyên biệt. Những mảng này bao gồm ngành ô tô, ngành thương mại, ngành giao tiếp, tiêu dùng, thiết kế và kết cấu, điện tử, năng lượng, sức khỏe, sản xuất, khai khoáng, dầu khí, ngành bảo hộ lao động và vận tải.

Mô tả

Mô tả

Organic Vapor Cartridge 6001
Packing: 60pcs/case
NIOSH chấp thuận chống lại hơi hữu cơ. Sử dụng với 3M ™ Half and Full Mặt nạ nguyên mặt 6000, 7000 và FF-400 Series với người lọc lưỡi lê.
  • NIOSH phê duyệt để bảo vệ chống lại hơi hữu cơ
  • thiết kế xuôi lại cho phép một lĩnh vực tăng cường xem và thoải mái
  • khả năng tương thích Bayonet cho phép sử dụng với nhiều nửa 3M và thiết kế facepiece đầy đủ
  • phạm vi rộng các ứng dụng làm giảm nhu cầu hàng tồn kho
  • cài đặt và sử dụng đơn giản yêu cầu làm giảm nhu cầu đào tạo

Thông số kỹ thuật

 Connection Type‎‎ Bayonet
 Features‎‎ Low Profile
 Gas & Vapor Protection Type‎‎ Organic Vapor
 Height‎‎ 3.4 Inch
 Length‎‎ 4.2 Inch
 National Stock Number‎‎ 4240-01-342-2857
 NIOSH Cartridge or Filter Assigned Color Coding‎‎ Black
 Nuisance Odor Relief (< OSHA PEL)‎‎ N/A
 Product Series‎‎ Full Facepiece 6000 Series,‎ Full Facepiece 7800S Series,‎ Full Facepiece Ultimate FX Series,‎ Half Facepiece 6000 Series,‎ Half Facepiece 7500 Series,‎ Half Facepiece Rugged Comfort 6500 Series
 Recommended Application‎‎ Assembly and Mechanical,‎ Batch-Charging,‎ Change-Overs,‎ Chemical Dispensing,‎ Clean-up,‎ Cleaning,‎ Painting,‎ Parts Cleaning,‎ Seal Coatings
 Recommended Industry‎‎ Construction,‎ General Manufacturing,‎ Mining,‎ Oil & Gas,‎ Transportation
 Standards/Approvals‎‎ Organic Vapors
 US Govt Contract Number‎‎ GS-07F-0374J

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Phin Lọc 6001- Lọc Hơi Hữu Cơ”

Product Enquiry

Go to Top