Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Mặt Nạ Nửa Mặt Loại 6500

Phạm vi công việc của 3M có thể chia ra thành 12 mảng chuyên biệt. Những mảng này bao gồm ngành ô tô, ngành thương mại, ngành giao tiếp, tiêu dùng, thiết kế và kết cấu, điện tử, năng lượng, sức khỏe, sản xuất, khai khoáng, dầu khí, ngành bảo hộ lao động và vận tải.

Mô tả

Description

3M Reusable Respirators:

Half Facepiece 6500 Series Ultimate Reusable
Part No:

6501: Nhỏ
6502: Trung bình
6503: Lớn

Paddle type

6501QL: Nhỏ
6502QL: Trung bình
6503QL: Lớn

3M-PPE-3

Đánh giá

Chưa có đánh giá nào.

Hãy là người đầu tiên nhận xét “Mặt Nạ Nửa Mặt Loại 6500”

Product Enquiry

Go to Top