Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Dao dọc giấy

MÃ ĐẶT HÀNG: 48-22-1963

NHÀ SẢN XUẤT: MILWAUKEE

Mô tả

  • Chốt bền bỉ – Tuổi thọ lâu hơn
  • Lưỡi trượt khóa tự động – Điều chỉnh lưỡi dao nhanh (48-22-1963) Đẩy ren nhanh – Điều chỉnh lưỡi dao nhanh hơn (48-22-1964/ 48-22-1965)
  • Lưỡi Microcarbide – Tuổi thọ lưỡi dao lâu hơn
  • Chống Acetone
 

 

 

BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM

48-22-196348-22-196448-22-1965
          48-22-1963(1)
           48-22-1964(1)
            48-22-1965(1)

 

Product Enquiry

Go to Top