Mô tả

Mô tả:

Kích thước: Bên ngoài Dia x Dày x Center lỗ = 125 x 6 x 22.23mm

Lớp: A24

Số cổ phiếu: XC-0020-5879-7

Tốc độ hoạt động tối đa: 80m / s, 12,200rpm

Đơn giá: Vui lòng liên hệ Emaildatviet@datvietco.com

3M_Grinding_and_Cutting_1