Mô tả

Dung dịch tẩy cáu cặn, làm sạch phèn trong đường ống và hệ đường ống trong dàn trao đổi nhiệt

Maker: NCH

Order name: Brex Concentrate