Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Bộ Combo 3 công cụ M18 FUEL

ORDER MODEL: M18 FPP3D2-502B (Bộ Combo 3 công cụ)
MAKER: MILWAUKEE

Mô tả

 

 

 

 

BAO GỒM TRONG SẢN PHẨM

M18 FPP3D2-502B
M18 FPD2-0(1)
M18 FID2-0(1)
M18 CAG100X-0(1)
M12-18FC(Bộ sạc)
M18B5(Pin)
Túi đựng phụ kiện(1)

 

Product Enquiry

Go to Top