Project Description

Cửu Long JOC là công ty liên doanh điều hành chung tại Việt Nam được thành lập theo Hợp đồng Dầu Khí Lô 15-1 ký ngày 16/9/1998 giữa Tổng Công ty Thăm dò Khai thác Dầu khí (PVEP – 50%) với Công ty Dầu khí ConocoPhillips Cuu Long Limited (23.25%), Tổng Công ty Dầu khí Quốc gia Hàn Quốc – KNOC (14.25%), Công ty SK – Hàn Quốc (9%) và Công ty Geopetrol – Monaco (3.5%) để tiến hành công tác thăm dò và khai thác dầu khí tại Lô 15-1 thềm lục địa Việt Nam.