Trang phục bảo hộ lao động là đồ đùng quan trọng nhất đối với bản thân mỗi người khi tham gia lao động sản xuất. Đối với người lao động bảo hộ lao động là điều kiện cần và đủ để người lao động làm việc an toàn và tăng năng xuất sản phẩm. Đối với doanh nghiệp việc đầu tư trang thiết bị bảo hộ lao động cho công nhân viên là việc vô cùng quan trọng, điều đó đảm bảo cho nguồn nhân lực trực tiếp tạo ra sản phẩm cho doanh nghiệp được an toàn khi lao động. Nhưng để chọn và trang bị trang phục bảo hộ lao động thế nào cho đúng cách đúng tiêu chuẩn là điều không phải dễ dàng.

Do đó công ty Đất Việt phối hợp cùng hãng Bảo hộ lao động 3M (Mỹ) nhận khảo sát nhà máy, cơ sở làm việc và tư vấn chọn lựa, sử dụng đồ bảo hộ lao động cá nhân đúng cách HOÀN TOÀN MIỄN PHÍ. Đảm bảo chủ Doanh nghiệp, nhà máy và cán bộ HSE luôn an tâm về chất lượng đồ bảo hộ lao động trang bị cho công nhân mình.