Nhằm phục vụ tốt hơn các khách hàng sử dụng nhiều mặt nạ phòng độc 3M do Công ty Đất Việt cung cấp, chúng tôi thường xuyên tổ chức buổi gặp gỡ và thực hiện kiểm tra độ kín khít của mặt nạ cho các công nhân của nhà máy:

  • Thời gian thực hiện: định kỳ hàng năm
  • Đối tượng áp dụng: công nhân sử dụng mặt nạ phòng độc của 3M do Đất Việt cung cấp
  • Số lượng người tham gia: không giới hạn
  • Thời lượng thực hiện: khoảng 3 phút/ người
  • Người thực hiện: đại diện hãng 3M cùng với nhân viên Công ty Đất Việt
  • Địa điểm: tại nhà máy của khách hàng
  • Chi phí: miễn phí với số lượng nhân công và sử dụng số lượng lớn mặt nạ của 3M