Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

SKF là nhà cung cấp các giải pháp kỹ thuật hàng đầu thế giới từ năm 1907. Thế mạnh nền tảng của chúng tôi là khả năng phát triển liên tục các công nghệ mới- sau đó ứng dụng chúng để tạo ra các sản phẩm có công nghệ tiên tiến này cho khách hàng của chúng tôi. Chúng tôi đạt được điều này bằng cách kết hợp kinh nghiệm dựa trên nền tảng của 40 lĩnh vực công nghiệp khác nhau với kiến thức dọc theo các nền công nghệ SKF bao gồm: vòng bi và cụm gối đỡ, phớt chặn dầu, sản phẩm cơ điện tử, dịch vụ và hệ thống bôi trơn. Thành công của SKF dựa trên Kiến thức, Con người, và các Cam kết với hệ thống chăm sóc của SKF.

Go to Top