Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Từ năm 1954, FIP chuyên sản xuất các sản phẩm van, phụ kiện kết nối và thiết bị đo lưu lượng, pH, độ dẫn điện với các loại vật liệu nhựa nhiệt dẻo PVC-U, C-PVC, PP-H, PVDF cho hệ thống đường ống vận chuyển chất lỏng áp suất. Đằng sau các sản phẩm của FIP là hơn 50 năm kinh nghiệm không ngừng cả tiến và phát triển.
Năm 1971, PALING Industries được thành lập chuyên về ống và phụ kiện uPVC tại Malaysia. Sau nhiều năm đã mở rộng quy mô sản phẩm từ ống và phụ kiện sang cả các sản phẩm vệ sinh ví dụ như bể chứa và các phụ kiện khác nhằm đáp ứng được các yêu cầu ứng dụng đa dạng trong nghành công nghiệp nước và xây dựng.

Go to Top