Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

IPEX Inc. là một trong những nhà máy sản xuất hàng đầu thế giới, chuyên về thiết kế, sản xuất các hệ thống đường ống, phụ kiện kết nối, van và các thiết bị phụ trợ bằng nhựa nhiệt dẻo. Tất cả các sản phẩm đều được sản xuất với công nghệ tiên tiến, nhằm đáp ứng đa dạng các yêu cầu kỹ thuật trong các ứng dụng công nghiệp cũng như dân dụng, đô thị ngày nay.

Go to Top