Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 966 000 124|datviet@datvietco.com

Cung cấp các giải pháp về Chiếu sáng cho nhiều ngành công nghiệp và nông nghiệp đặc thù:
– Chiếu sáng ngành Cảng biển: cẩu bờ, cẩu bãi
– Chiếu sáng cho ngành Dệt
– Chiếu sáng cho ngành Gỗ
– Chiếu sáng cho Nhà máy Nhiệt điện
– Chiếu sáng cho Nông nghiệp: trồng Thanh long, trồng Hoa hồng, trồng Hoa cúc…

Không tìm thấy sản phẩm nào khớp với lựa chọn của bạn.

Go to Top