Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 933 8080 62|datviet@datvietco.com

NC-123_ Demoisturising, Anti-Corrosion Compound

Hợp chất chống ăn mòn và loại bỏ hơi ẩm cho các thiết bị điện

Mã đặt hàng: NC-123

Hút ẩm với một lớp màng liên tục, bịt kín để ngăn chặn những vấn đề về nước và sự phóng điện

Hút ẩm với lớp màng liên tục, bịt kín để tránh các vấn đề về nước trong tương lai

Không dẫn điện

Bảo vệ chống rỉ sét và ăn mòn

Bôi trơn các bộ phận chuyển động

Loại bỏ độ ẩm để cải thiện tính chất điện

Categories: ,

Description

FEATURES AND BENEFITS

NC-123 EXTRA reduces electrical failure by inhibiting moisture and corrosion with a flexible,
water-proof film.
NC -123 EXTRA inhibits moisture entry into windings to maintain operating efficiency.
NC-123 EXTRA can be used on wet or dry surfaces of electrical equipment, including
insulation, metals and painted surfaces.
NC-123 EXTRA can be applied to all moving parts without drying and hardening. It cleans
and lubricates equipment – even in use – to prevent squeaking.

nc-123_2

 

 

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “NC-123_ Demoisturising, Anti-Corrosion Compound”

Product Enquiry

Go to Top