Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 933 8080 62|datviet@datvietco.com

LAGF 18, LAGF 50

Grease, Lubrication: SKF lubrication solutions range from specialized lubricants to state-of-the-art lubrication systems. Integrated SKF lubrication solutions combine our expertise in bearings, seals and condition monitoring with our tribology knowledge – the study of friction, wear and lubrication.

Categories: ,

Description

Description

– Bơm nạp mỡ của SKF phù hợp cho việc bơm mỡ vào vòng bi hoặc nạp lại mỡ cho súng bơm mỡ 1077600 A và LAGH 400.
– Dễ lắp đặt và dễ sử dụng.  Phù hợp cho việc sử dụng với loại thùng mỡ 18 kg và 50 kg.
– Nạp nhanh chóng : áp lực bơm thấp cho phép thể tích mỡ cung cấp nhiều hơn
– Dễ lắp đặt : tất cả các chi tiết cần  thiết đã được cung cấp sẵn.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “LAGF 18, LAGF 50”

Product Enquiry

Go to Top