Tel: +84 254 3577447 / HP: +84 933 8080 62|datviet@datvietco.com

3M Scotch 69- Electrical tape, fibre glass

Order code: 3M Scotch 69- Electrical tape, fibre glass

-Size: Width 25mm x Length 33m x Thickness 0.178 mm

– Application: use for connecting electrical cable with high stand and high quality

– Electrical fibre glass Scotch 69 is special kind to create electrical isolation and anti-corrosion

Description

Order code: 3M Scotch 69- Electrical tape, fibre glass

-Size: Width 25mm x Length 33m x Thickness 0.178 mm

– Application: use for connecting electrical cable with high stand and high quality

– Electrical fibre glass Scotch 69 is special kind to create electrical isolation and anti-corrosion

– Temperature withstand: 200oC.
– Với lớp keo silicone nhiệt rắn nhạy áp lực đáp ứng chuẩn MIL của quân đội Mil-1-19166C, được UL phân loại là băng cách điện sử dụng ở nhiệt độ 200oC.
– Sử dụng băng dính cách điện 3M Scotch 69 để cố định lớp băng 77 chống phóng điện, lửa và bảo vệ cáp.
– Tái tạo cách điện và sửa chữa cuộn dây của máy khai khoáng.
– Sử dụng trong các cuộn dây, máy biến áp, động cơ, bao gồm quấn bên ngoài cuộn rotor, stator, ống dây, lõi từ, đầu cuối, điểm đầu cuối.

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “3M Scotch 69- Electrical tape, fibre glass”

Product Enquiry

Go to Top