On 09-August-2018, representative of Norma (Germany) who from Singapore and Thailand worked with DatViet company, had a training course on using of Pipe Coupling and do pressure test for 4inch coupling at PTSC PPS  workshop inside of PTSC Supply Base area

Scope of work: pressure Test for Norma Pipe coupling size 4 inch

This coupling which used for max 3bar piping

Pressue test to: 30 bar

Location: PTSC PPS  workshop inside of PTSC Supply Base area, Vungtau City, Baria- Vungtau Province, Vietnam

Attendance: 2 experts from Norma Singapore and Thailand; 3 staffs of DatViet Company (Norma distributor in Vietnam) and 10 engineers + installation worker on FPSO Lam Sơn

Instruction of using Norma Pipe coupling

Kết quả test áp lực nước như Video bên dưới

 

Sản phẩm Coupling dùng để làm Hydraulic Test

 

Máy dùng để tạo áp lực lên đường ống và Coupling

Pressurization pipe

 

Kết quả Kiểm tra áp lực tốt đẹp hoàn toàn tại Nhà Xưởng, cùng chụp hình kỷ niệm với một số kỹ sư của PPS

Bàn giao coupling sau khi hoàn thành tốt đẹp việc kiểm nghiệm áp lực