Sau quá trình test thử áp lực đường ống và Khớp nối ống Norma được lắp đặt thành công trên tàu FPSP LS,

Các ưu điểm vượt trội của Khớp nối ống Norma:

1- Lắp đặt nhanh chóng, đơn giản, không cần thiết bị chuyên dùng

2- Nối ống đơn giản ở những vị trí dễ cháy nổ- việc lắp đặt không phát sinh tia lửa

3- Đặc biệt thích hợp cho việc sử dụng trên các Tàu chở dầu, tàu chứa dầu (tàu FSO, FPSO)