On 27-March- 2020, at the office of BaRia-VungTau Fatherland Front Committees, DatVietCo’s representative donated 1,000pccs of 3M and NCH products which serve for Anti Covid-19 disease at 3,500 people isolated area, include of:

  • 1,000pcs 3M respirator (N95 and P1 standard)
  • 50 sets of 3M 4510 overall cover anti-bacteria (https://www.datvietco.com/products/3m-4510-protective-coverall-white-type/)
  • 1 drum (26Lit) disinfection chemical NCH Everbrite Plus ( https://www.datvietco.com/products/nch-everbrite-disinfection-chemical-anti-bacteria/)

   

 

Khẩu trang 3M được trao tặng là loại đặc biệt đạt chuẩn N95 và P1 được dùng cho các Y bác sĩ đang trong tuyến đầu chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh, đây là hành động chung tay cùng cộng đồng của Doanh nghiệp

Link: http://mattran.baria-vungtau.gov.vn/tin-tuc-su-kien/-/view_content/content/273244/tiep-nhan-ung-ho-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19?fbclid=IwAR3M0qzmW4cy4Kr_fhg70E70wZ6iDo5jgxX-_zZTzTSyTmUkUTl29I0AWj8

http://brt.vn/thoi-su/thoi-su-toi/202003/tiep-nhan-ung-ho-phong-chong-dich-benh-covid-19-8156534/

Wishing all of business companies to co-operate with government on anti Covid-19 disease activities over Vietnam region

Ngoài việc tặng Khẩu trang cho các Y bác sĩ trong địa bàn BR-VT, trong thời gian qua Công ty Kỹ thuật Đất Việt chúng tôi cũng ưu tiên cung cấp Khẩu trang N95 của hãng 3M (USA) cho các bác sĩ tuyến đầu chống dịch như Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung Ương (CS Đông Anh, Hà Nojio0, BV Bạch Mai Hà Nội, BV Bệnh Nhiệt Đới TP.HCM…